ΕΛΕΝΗ ΛΑΛΙΩΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΕΛΕΝΗ ΛΑΛΙΩΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΕΛΕΝΗ ΛΑΛΙΩΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: DIESEL TRUKS ENERGY

Δραστηριότητα: Εργασίες Εκσκαφών και Μετακινήσεις Γαιών

Διεύθυνση Έδρας: Κυδωνιών 5, 26331 Πάτρα

Διεύθυνση Υποκαταστήματος/Αποθήκης: Ιπποκράτους, 26500 Πάτρα

ΑΦΜ: 800762395

ΔΟΥ: Γ' Πατρών

Αριθμός ΓΕΜΗ: 0001400113116000

Κεφάλαιο: 50.000 EUR

Διαχειριστής: Ελένη Λαλιώτη του Αντωνίου

Μέλος: Ελένη Λαλιώτη του Αντωνίου με ποσοστό 100%

Έγγραφα Δημοσιότητας

Καταστατικό Σύστασης